Sản phẩm

RỬA XE Ô TÔ CHĂM SÓC DETAILING - PHÂN HẠNG BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ RỬA XE Ô TÔ CHĂM SÓC DETAILINGHÃY CHỌN PHÂN KHÚC XE CỦA BẠNXE HẠNG PHỔ THÔNGCác xe thuộc phân khúc PHỔ THÔNG là các xe thương hiệu xe sang có giá bán niêm yết dưới 1 tỷ Được chia thành 4 loại size như sau:GÓI CƠ...

Tiêu đề
Giá ban đầu
0₫
products.product.add_to_wishlist

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ RỬA XE Ô TÔ CHĂM SÓC DETAILING

HÃY CHỌN PHÂN KHÚC XE CỦA BẠN

XE HẠNG PHỔ THÔNG
Các xe thuộc phân khúc PHỔ THÔNG là các xe thương hiệu xe sang có giá bán niêm yết dưới 1 tỷ 
Được chia thành 4 loại size như sau:
GÓI CƠ BẢNGÓI CAO CẤPGÓI SIÊU CẤP
SMALL: 100.000SMALL: 200.000SMALL:400.000
MEDIUM: 150.000MEDIUM: 300.000MEDIUM: 6.000.000
LARGE: 200.000LARGE:400.000LARGE: 8.200.000
X-LARGE: 250.000X-LARGE: 500.000X-LARGE: 1.000.000
QUY TRÌNH THỰC HIỆN:
BƯỚC 1: LÀM MỀM VẾT BẨN:
 • Phủ xà bông TRUNG TÍNH PH = 7 làm mềm vết bẩn 
 • Vệ sinh CHẮN BÙN, MÂM + LỐP XE
 • Vệ sinh khe kẽ NGOẠI THẤT
 • Vệ sinh khe kẽ BẢN LỀ cửa

BƯỚC 2: RỬA XE:

 • Phủ xà bông TRUNG TÍNH PH = 7
 • Rửa xe theo phương pháp 1 XÔ

BƯỚC 3: CLAY

 • CLAY bề mặt sơn (TẨY TẾ BÀO CHẾT trên sơn)
 • CLAY bề mặt kính (TẨY TẾ BÀO CHẾT trên kính)

BƯỚC 4: VỆ SINH BẰNG HƠI NƯỚC NÓNG:

 • Vệ sinh bề mặt SƠN bằng HƠI NƯỚC NÓNG 
 • Vệ sinh bề mặt KÍNH bằng HƠI NƯỚC NÓNG 
 • Vệ sinh khe kẽ BẢN LỀ cửa bằng HƠI NƯỚC NÓNG
 • Vệ sinh RON cửa + cốp bằng HƠI NƯỚC NÓNG 
 • KHỬ MÙI hệ thống lạnh bằng HƠI NƯỚC NÓNG

BƯỚC 5: RỬA XE:

 • Phủ xà bông TRUNG TÍNH PH = 7
 • Rửa xe theo phương pháp 1 XÔ

BƯỚC 6: VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG:

 • Giặt thảm sàn 
 • Hút bụi + Lau nội thất bằng DUNG DỊCH CHUYÊN DỤNG
 • Bảo dưỡng SƠN + KÍNH
 • Bảo dưỡng NHỰA ĐEN + LỐP XE
QUY TRÌNH THỰC HIỆN:
BƯỚC 1: LÀM MỀM VẾT BẨN:
 • Phủ xà bông TRUNG TÍNH PH = 7 làm mềm vết bẩn 
 • Vệ sinh CHẮN BÙN, MÂM + LỐP XE
 • Vệ sinh khe kẽ NGOẠI THẤT
 • Vệ sinh khe kẽ BẢN LỀ cửa

BƯỚC 2: RỬA XE:

 • Phủ xà bông TRUNG TÍNH PH = 7
 • Rửa xe theo phương pháp 1 XÔ

BƯỚC 3: CLAY

 • CLAY bề mặt sơn (TẨY TẾ BÀO CHẾT trên sơn)
 • CLAY bề mặt kính (TẨY TẾ BÀO CHẾT trên kính)

BƯỚC 4: VỆ SINH BẰNG HƠI NƯỚC NÓNG:

 • Vệ sinh bề mặt SƠN bằng HƠI NƯỚC NÓNG 
 • Vệ sinh bề mặt KÍNH bằng HƠI NƯỚC NÓNG 
 • Vệ sinh khe kẽ BẢN LỀ cửa bằng HƠI NƯỚC NÓNG
 • Vệ sinh RON cửa + cốp bằng HƠI NƯỚC NÓNG 
 • KHỬ MÙI hệ thống lạnh bằng HƠI NƯỚC NÓNG

BƯỚC 5: RỬA XE:

 • Phủ xà bông TRUNG TÍNH PH = 7
 • Rửa xe theo phương pháp 1 XÔ

BƯỚC 6: VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG:

 • Giặt thảm sàn 
 • Hút bụi + Lau nội thất bằng DUNG DỊCH CHUYÊN DỤNG
 • Bảo dưỡng SƠN + KÍNH
 • Bảo dưỡng NHỰA ĐEN + LỐP XE
QUY TRÌNH THỰC HIỆN:
BƯỚC 1: LÀM MỀM VẾT BẨN:
 • Phủ xà bông TRUNG TÍNH PH = 7 làm mềm vết bẩn 
 • Vệ sinh CHẮN BÙN, MÂM + LỐP XE
 • Vệ sinh khe kẽ NGOẠI THẤT
 • Vệ sinh khe kẽ BẢN LỀ cửa

BƯỚC 2: RỬA XE:

 • Phủ xà bông TRUNG TÍNH PH = 7
 • Rửa xe theo phương pháp 1 XÔ

BƯỚC 3: CLAY

 • CLAY bề mặt sơn (TẨY TẾ BÀO CHẾT trên sơn)
 • CLAY bề mặt kính (TẨY TẾ BÀO CHẾT trên kính)

BƯỚC 4: VỆ SINH BẰNG HƠI NƯỚC NÓNG:

 • Vệ sinh bề mặt SƠN bằng HƠI NƯỚC NÓNG 
 • Vệ sinh bề mặt KÍNH bằng HƠI NƯỚC NÓNG 
 • Vệ sinh khe kẽ BẢN LỀ cửa bằng HƠI NƯỚC NÓNG
 • Vệ sinh RON cửa + cốp bằng HƠI NƯỚC NÓNG 
 • KHỬ MÙI hệ thống lạnh bằng HƠI NƯỚC NÓNG

BƯỚC 5: RỬA XE:

 • Phủ xà bông TRUNG TÍNH PH = 7
 • Rửa xe theo phương pháp 1 XÔ

BƯỚC 6: VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG:

 • Giặt thảm sàn 
 • Hút bụi + Lau nội thất bằng DUNG DỊCH CHUYÊN DỤNG
 • Bảo dưỡng SƠN + KÍNH
 • Bảo dưỡng NHỰA ĐEN + LỐP XE
Thời gian hoàn thành: 1 giờThời gian hoàn thành: 2 giờ
Khuyến cáo tần suất: 1 lần/tháng
Thời gian hoàn thành: 3 giờ

Ghi chú:

 • Dòng màu Đỏ là không được thực hiện trong quy trình.
 • Đối với các siêu xe có giá trị trên 10 tỷ, sẽ được cố vấn dịch vụ định giá do tính rủi ro của dịch vụ.

CAM KẾT: Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng về dịch vụ chăm sóc xe

XE HẠNG TRUNG LƯU
Các xe thuộc phân khúc TRUNG LƯU là các xe thương hiệu cao cấp, hoặc có giá bán niêm yết từ 1 đến 3 tỷ 
Được chia thành 4 loại size như sau:
GÓI CƠ BẢNGÓI CAO CẤPGÓI SIÊU CẤP
   
SMALL: 150.000SMALL: 300.000SMALL: 600.000
MEDIUM: 200.000MEDIUM: 400.000MEDIUM: 800.000
LARGE: 250.000LARGE: 500.000LARGE: 1.000.000
X-LARGE: 300.000X-LARGE: 600.000X-LARGE: 1.200.000
QUY TRÌNH THỰC HIỆN:
BƯỚC 1: LÀM MỀM VẾT BẨN:
 • Phủ xà bông TRUNG TÍNH PH = 7 làm mềm vết bẩn 
 • Vệ sinh CHẮN BÙN, MÂM + LỐP XE
 • Vệ sinh khe kẽ NGOẠI THẤT
 • Vệ sinh khe kẽ BẢN LỀ cửa

BƯỚC 2: RỬA XE:

 • Phủ xà bông TRUNG TÍNH PH = 7
 • Rửa xe theo phương pháp 1 XÔ

BƯỚC 3: CLAY

 • CLAY bề mặt sơn (TẨY TẾ BÀO CHẾT trên sơn)
 • CLAY bề mặt kính (TẨY TẾ BÀO CHẾT trên kính)

BƯỚC 4: VỆ SINH BẰNG HƠI NƯỚC NÓNG:

 • Vệ sinh bề mặt SƠN bằng HƠI NƯỚC NÓNG 
 • Vệ sinh bề mặt KÍNH bằng HƠI NƯỚC NÓNG 
 • Vệ sinh khe kẽ BẢN LỀ cửa bằng HƠI NƯỚC NÓNG
 • Vệ sinh RON cửa + cốp bằng HƠI NƯỚC NÓNG 
 • KHỬ MÙI hệ thống lạnh bằng HƠI NƯỚC NÓNG

BƯỚC 5: RỬA XE:

 • Phủ xà bông TRUNG TÍNH PH = 7
 • Rửa xe theo phương pháp 1 XÔ

BƯỚC 6: VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG:

 • Giặt thảm sàn 
 • Hút bụi + Lau nội thất bằng DUNG DỊCH CHUYÊN DỤNG
 • Bảo dưỡng SƠN + KÍNH
 • Bảo dưỡng NHỰA ĐEN + LỐP XE
QUY TRÌNH THỰC HIỆN:
BƯỚC 1: LÀM MỀM VẾT BẨN:
 • Phủ xà bông TRUNG TÍNH PH = 7 làm mềm vết bẩn 
 • Vệ sinh CHẮN BÙN, MÂM + LỐP XE
 • Vệ sinh khe kẽ NGOẠI THẤT
 • Vệ sinh khe kẽ BẢN LỀ cửa

BƯỚC 2: RỬA XE:

 • Phủ xà bông TRUNG TÍNH PH = 7
 • Rửa xe theo phương pháp 1 XÔ

BƯỚC 3: CLAY

 • CLAY bề mặt sơn (TẨY TẾ BÀO CHẾT trên sơn)
 • CLAY bề mặt kính (TẨY TẾ BÀO CHẾT trên kính)

BƯỚC 4: VỆ SINH BẰNG HƠI NƯỚC NÓNG:

 • Vệ sinh bề mặt SƠN bằng HƠI NƯỚC NÓNG 
 • Vệ sinh bề mặt KÍNH bằng HƠI NƯỚC NÓNG 
 • Vệ sinh khe kẽ BẢN LỀ cửa bằng HƠI NƯỚC NÓNG
 • Vệ sinh RON cửa + cốp bằng HƠI NƯỚC NÓNG 
 • KHỬ MÙI hệ thống lạnh bằng HƠI NƯỚC NÓNG

BƯỚC 5: RỬA XE:

 • Phủ xà bông TRUNG TÍNH PH = 7
 • Rửa xe theo phương pháp 1 XÔ

BƯỚC 6: VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG:

 • Giặt thảm sàn 
 • Hút bụi + Lau nội thất bằng DUNG DỊCH CHUYÊN DỤNG
 • Bảo dưỡng SƠN + KÍNH
 • Bảo dưỡng NHỰA ĐEN + LỐP XE
QUY TRÌNH THỰC HIỆN:
BƯỚC 1: LÀM MỀM VẾT BẨN:
 • Phủ xà bông TRUNG TÍNH PH = 7 làm mềm vết bẩn 
 • Vệ sinh CHẮN BÙN, MÂM + LỐP XE
 • Vệ sinh khe kẽ NGOẠI THẤT
 • Vệ sinh khe kẽ BẢN LỀ cửa

BƯỚC 2: RỬA XE:

 • Phủ xà bông TRUNG TÍNH PH = 7
 • Rửa xe theo phương pháp 1 XÔ

BƯỚC 3: CLAY

 • CLAY bề mặt sơn (TẨY TẾ BÀO CHẾT trên sơn)
 • CLAY bề mặt kính (TẨY TẾ BÀO CHẾT trên kính)

BƯỚC 4: VỆ SINH BẰNG HƠI NƯỚC NÓNG:

 • Vệ sinh bề mặt SƠN bằng HƠI NƯỚC NÓNG 
 • Vệ sinh bề mặt KÍNH bằng HƠI NƯỚC NÓNG 
 • Vệ sinh khe kẽ BẢN LỀ cửa bằng HƠI NƯỚC NÓNG
 • Vệ sinh RON cửa + cốp bằng HƠI NƯỚC NÓNG 
 • KHỬ MÙI hệ thống lạnh bằng HƠI NƯỚC NÓNG

BƯỚC 5: RỬA XE:

 • Phủ xà bông TRUNG TÍNH PH = 7
 • Rửa xe theo phương pháp 1 XÔ

BƯỚC 6: VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG:

 • Giặt thảm sàn 
 • Hút bụi + Lau nội thất bằng DUNG DỊCH CHUYÊN DỤNG
 • Bảo dưỡng SƠN + KÍNH
 • Bảo dưỡng NHỰA ĐEN + LỐP XE
Thời gian hoàn thành: 1 giờThời gian hoàn thành: 2 giờ
Khuyến cáo tần suất: 1 lần/tháng
Thời gian hoàn thành: 3 giờ

Ghi chú:

 • Dòng màu Đỏ là không được thực hiện trong quy trình.
 • Đối với các siêu xe có giá trị trên 10 tỷ, sẽ được cố vấn dịch vụ định giá do tính rủi ro của dịch vụ.

CAM KẾT: Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng về dịch vụ chăm sóc xe

XE HẠNG THƯỢNG LƯU
Các xe thuộc phân khúc THƯỢNG LƯU là các xe thương hiệu xe sang có giá bán niêm yết trên 3 tỷ 
Được chia thành 4 loại size như sau:
GÓI CƠ BẢNGÓI CAO CẤPGÓI SIÊU CẤP
SMALL: 200.000SMALL: 400.000SMALL: 800.000
MEDIUM: 250.000MEDIUM: 500.000MEDIUM: 1.000.000
LARGE: 300.000LARGE: 600.000LARGE: 1.200.000
X-LARGE: 350.000X-LARGE: 700.000X-LARGE: 1.400.000
QUY TRÌNH THỰC HIỆN:
BƯỚC 1: LÀM MỀM VẾT BẨN:
 • Phủ xà bông TRUNG TÍNH PH = 7 làm mềm vết bẩn 
 • Vệ sinh CHẮN BÙN, MÂM + LỐP XE
 • Vệ sinh khe kẽ NGOẠI THẤT
 • Vệ sinh khe kẽ BẢN LỀ cửa

BƯỚC 2: RỬA XE:

 • Phủ xà bông TRUNG TÍNH PH = 7
 • Rửa xe theo phương pháp 1 XÔ

BƯỚC 3: CLAY

 • CLAY bề mặt sơn (TẨY TẾ BÀO CHẾT trên sơn)
 • CLAY bề mặt kính (TẨY TẾ BÀO CHẾT trên kính)

BƯỚC 4: VỆ SINH BẰNG HƠI NƯỚC NÓNG:

 • Vệ sinh bề mặt SƠN bằng HƠI NƯỚC NÓNG 
 • Vệ sinh bề mặt KÍNH bằng HƠI NƯỚC NÓNG 
 • Vệ sinh khe kẽ BẢN LỀ cửa bằng HƠI NƯỚC NÓNG
 • Vệ sinh RON cửa + cốp bằng HƠI NƯỚC NÓNG 
 • KHỬ MÙI hệ thống lạnh bằng HƠI NƯỚC NÓNG

BƯỚC 5: RỬA XE:

 • Phủ xà bông TRUNG TÍNH PH = 7
 • Rửa xe theo phương pháp 1 XÔ

BƯỚC 6: VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG:

 • Giặt thảm sàn 
 • Hút bụi + Lau nội thất bằng DUNG DỊCH CHUYÊN DỤNG
 • Bảo dưỡng SƠN + KÍNH
 • Bảo dưỡng NHỰA ĐEN + LỐP XE
QUY TRÌNH THỰC HIỆN:
BƯỚC 1: LÀM MỀM VẾT BẨN:
 • Phủ xà bông TRUNG TÍNH PH = 7 làm mềm vết bẩn 
 • Vệ sinh CHẮN BÙN, MÂM + LỐP XE
 • Vệ sinh khe kẽ NGOẠI THẤT
 • Vệ sinh khe kẽ BẢN LỀ cửa

BƯỚC 2: RỬA XE:

 • Phủ xà bông TRUNG TÍNH PH = 7
 • Rửa xe theo phương pháp 1 XÔ

BƯỚC 3: CLAY

 • CLAY bề mặt sơn (TẨY TẾ BÀO CHẾT trên sơn)
 • CLAY bề mặt kính (TẨY TẾ BÀO CHẾT trên kính)

BƯỚC 4: VỆ SINH BẰNG HƠI NƯỚC NÓNG:

 • Vệ sinh bề mặt SƠN bằng HƠI NƯỚC NÓNG 
 • Vệ sinh bề mặt KÍNH bằng HƠI NƯỚC NÓNG 
 • Vệ sinh khe kẽ BẢN LỀ cửa bằng HƠI NƯỚC NÓNG
 • Vệ sinh RON cửa + cốp bằng HƠI NƯỚC NÓNG 
 • KHỬ MÙI hệ thống lạnh bằng HƠI NƯỚC NÓNG

BƯỚC 5: RỬA XE:

 • Phủ xà bông TRUNG TÍNH PH = 7
 • Rửa xe theo phương pháp 1 XÔ

BƯỚC 6: VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG:

 • Giặt thảm sàn 
 • Hút bụi + Lau nội thất bằng DUNG DỊCH CHUYÊN DỤNG
 • Bảo dưỡng SƠN + KÍNH
 • Bảo dưỡng NHỰA ĐEN + LỐP XE
QUY TRÌNH THỰC HIỆN:
BƯỚC 1: LÀM MỀM VẾT BẨN:
 • Phủ xà bông TRUNG TÍNH PH = 7 làm mềm vết bẩn 
 • Vệ sinh CHẮN BÙN, MÂM + LỐP XE
 • Vệ sinh khe kẽ NGOẠI THẤT
 • Vệ sinh khe kẽ BẢN LỀ cửa

BƯỚC 2: RỬA XE:

 • Phủ xà bông TRUNG TÍNH PH = 7
 • Rửa xe theo phương pháp 1 XÔ

BƯỚC 3: CLAY

 • CLAY bề mặt sơn (TẨY TẾ BÀO CHẾT trên sơn)
 • CLAY bề mặt kính (TẨY TẾ BÀO CHẾT trên kính)

BƯỚC 4: VỆ SINH BẰNG HƠI NƯỚC NÓNG:

 • Vệ sinh bề mặt SƠN bằng HƠI NƯỚC NÓNG 
 • Vệ sinh bề mặt KÍNH bằng HƠI NƯỚC NÓNG 
 • Vệ sinh khe kẽ BẢN LỀ cửa bằng HƠI NƯỚC NÓNG
 • Vệ sinh RON cửa + cốp bằng HƠI NƯỚC NÓNG 
 • KHỬ MÙI hệ thống lạnh bằng HƠI NƯỚC NÓNG

BƯỚC 5: RỬA XE:

 • Phủ xà bông TRUNG TÍNH PH = 7
 • Rửa xe theo phương pháp 1 XÔ

BƯỚC 6: VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG:

 • Giặt thảm sàn 
 • Hút bụi + Lau nội thất bằng DUNG DỊCH CHUYÊN DỤNG
 • Bảo dưỡng SƠN + KÍNH
 • Bảo dưỡng NHỰA ĐEN + LỐP XE
Thời gian hoàn thành: 1 giờThời gian hoàn thành: 2 giờ
Khuyến cáo tần suất: 1 lần/tháng
Thời gian hoàn thành: 3 giờ

Ghi chú:

 • Dòng màu Đỏ là không được thực hiện trong quy trình.
 • Đối với các siêu xe có giá trị trên 10 tỷ, sẽ được cố vấn dịch vụ định giá do tính rủi ro của dịch vụ.

CAM KẾT: Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng về dịch vụ chăm sóc xe

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

1. Sao giá rửa xe ô tô chăm sóc cao hơn hẳn rửa xe thông thường?

- RỬA XE Ô TÔ CHĂM SÓC cần tuân thủ theo QUY TRÌNH CHUẨN, dựa trên nguyên lý khoa học rõ ràng, được THẾ GIỚI CÔNG NHẬN và SỬ DỤNG.
- Về dụng cụ, thiết bị, dung dịch phải chuyên dụng, bài bản
- Ngoài ra, NHÂN LỰC để thực hiện quy trình được ĐÀO TẠO BÀI BẢN, đủ năng lực theo sát quy trình.
- CAM KẾT cuối cùng của chúng tôi là tất cả các SẢN PHẨM phải đạt chất lượng: Không xước xe, không gây hại đếm bề măt xe,...

2. Em có thể giúp anh rửa truyền thống thôi được không?

- Ngoài việc hướng đến sản phẩm rửa xe ô tô chăm sóc chất lượng đúng chuẩn detaling để giúp bảo vệ cho ô tô của anh chị bài bản nhất
- Thì vẩn có một số ít anh chị chưa nhận ra được giá trị của việc cần phải rửa xe ô tô chăm sóc, nên chúng tôi vẩn có gói rửa xe ô tô truyền thống để có thể phục vụ anh chị một cách đầy đủ nhất

- Nhưng bởi vì rửa xe gói truyền thống không đạt được tiêu chí chất lượng nên tại Thuận Tiến đang thực hiện cho anh chị Miễn Phí

3. Tại sao thời gian rửa xe chăm sóc lại lâu hơn bình thường?

- Chúng tôi biết anh chị đang bỏ ra 1 số tiền không nhỏ cho việc rửa xe ô tô chăm sóc của mình. Chính vì thể chúng tôi cần phải có quy trình thực hiện một cách bài bản để đãm bảo chất lượng 
- Để đảm bảo chất lượng thì cần phải đi đôi với thời gian và thực hiện đúng quy trình
- Để giúp khách hàng tiết kiệm thời gian nhưng vẩn chăm sóc được xe đúng chuẩn thì Thuận Tiến Car Service có dịch vụ hổ trợ khách hàng giao nhận xe miễn phí

4. Bước Clay (tẩy tế bào chết) là gì?

- Anh chị có thể tưởng tượng như con người chúng ta khi tắm rửa
- Con người thì: Chỉ xịt nước > Dùng tay rửa bằng xà phòng/ sửa rửa mặt > Dùng bàn chải/máy rửa mặt
- Xe ô tô thì: Chỉ xịt nước > Dùng bao tay lông cừu rửa bằng xà phòng > Dùng máy clay
- Với mục đích làm sạch sâu* các vết bẩn, các tế bào vi bẩn bám trên bề mặt sơn** thì Clay ô tô (Tẩy tế bào chết) được ứng dụng
* Định nghĩa làm sạch sâu sẽ không tương đồng với việc sẽ làm bóng được bề mặt sơn hay sẽ hết ố kính. Clay là để chăm sóc ô tô nhằm hạn chế các vấn đề trước khi đổ bệnh nặng hơn như: Bề mặt sơn bị xuống cấp, ố kính,.....
** Nhìn bằng mắt thường chúng ta sẽ không thấy nhưng thực tế bề mặt sơn là sự liên kết giữa các hạt sơn, nơi liên kết giữa các hạt sơn sẽ có các khe. Thì những nơi đó sẽ là nơi bám các vi bẩn mà rửa xe bình thường không làm sạch được

5. Bao nhiêu lâu cần phải rửa xe chăm sóc 1 lần?

- Tùy theo điều kiện vận hành ở từng nơi
- Theo khuyến cáo gói rửa xe chăm sóc cơ bản: 1 lần/ tuần
- Theo khuyến cáo gói rửa xe chăm sóc cao cấp: 1 lần/ tháng
- Theo khuyến cáo gói rửa xe chăm sóc siêu cấp: 1 thàng/ quý
 
 
 

← Sản phẩm trước Sản phẩm tiếp theo →